Napędzany wodą dozownik
leków, chemii i nawozów

KUP TERAZ
CZYTAJ WIĘCEJ

1390 zł

 • Niezawodna konstrukcja
 • Modularna budowa
 • Dozowanie w stosunku
  1:100 lub 1:50
 • Idealny dla hodowli zwierząt,
  uprawy roślin i przemysłu

z zestawem podstawowych części zamiennych o wartości 77 zł

Super

cena

ZASTOSOWANIE

Szerokie

spektrum

zastosowania

HODOWLA ZWIERZĄT

Podawanie leków, dezynfekcja i zakwaszanie wody

Podawanie nawozów, pestycydów i innych nawet agresywnych chemikaliów (np. pieczarkarnie)

UPRAWA ROŚLIN

Zmiękczanie wody, podawanie wszelkich substancji chemicznych, czyszczących i myjących do wody, chlorowanie wody w basenach, uzdatnianie

PRZEMYSŁ I DOM

ZALETY DOZOWNIKA GATOR-XL

 • Obudowa dozownika GATOR-XL wykonana jest z elastromerów co sprawia, że jest ona praktycznie niezniszczalna.

 • Wytrzymuje ciśnienie w instalacji wodnej do 8 barów.

 • Chemikalia nie mieszają się z wodą w pompie wodnej, lecz kierowane są do strumienia wody opuszczającej dozownik. Umożliwia to podawanie nawet wyjątkowo agresywnych związków chemicznych bez obawy uszkodzenia pompy.

 • Długi ruch tłoka części dozującej zwiększa jej żywotność i dokładność dozowania.

 • Modularna budowa ułatwia serwisowanie urządzenia i wymianę zużytych podzespołów (szybka i tania wymiana zużytych elementów - np. tłoczka, cylinderka, zaworu zwrotnego).

 • Pobiera maksymalnie 10 lub 20 ml przygotowanego roztworu na każdy litr przepływającej wody, zależnie od zastosowanej końcówki pompy chemicznej (wkład dozownika 1:100 lub 1:50). Dla podawania mniejszych stężeń preparatu macierzystego należy go wstępnie rozcieńczyć w wodzie i tak przygotowany roztwór zasysać poprzez dozownik.

 • Niska cena dozownika i jego serwisowania w porównaniu do urządzeń konkurencyjnych analogicznej klasy.

NIE CZEKAJ -

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

Szybka dostawa - nawet w 24h

ZAMÓW

ZASADA DZIAŁANIA I DANE TECHNICZNE

Przepływająca przez dozownik woda napędza duży wewnętrzny tłok, jest to tzw. silnik wodny. Duży tłok połączony jest poprzez plastikowy pręt z małym tłoczkiem, 100x lub 50x mniejszym, który pracuje w tzw. pompie chemicznej, odpowiedzialnej za zasysanie koncentratu i dzięki obejściu (bypass) pobierany koncentrat wstrzykiwany jest do strumienia wody opuszczającego już dozownik.


Obydwa tłoki pracują z taką samą szybkością i dlatego zawsze, proporcjonalnie do ilości przepływającej wody pobierany jest koncentrat. Dzięki temu w wodzie opuszczającej dozownik zawsze jest takie samo stężenie pobieranego płynu. 1/100 (1%) gdy końcówka pompy chemicznej ma tłoczek o powierzchni 100 razy mniejszej niż powierzchnia tłoka pompy wodnej lub 1/50 (2%) 50 razy mniejszy. W pierwszym przypadku na 100 l wody przepływającej przed dozownik pobierany jest 1 litr koncentratu, a w drugim 2 litry.


Dzięki takiemu opatentowanemu rozwiązaniu technicznemu dozowanie jest bardzo dokładne. Wybór reżimu 1/100 lub 1/50 wiąże się z całkowitą zmianą końcówki pompy chemicznej, w związku z tym prawie nie możliwa jest pomyłka w dozowaniu leku co może się zdarzyć w przypadku konkurencyjnych urządzeń, gdy błędne przekręcenie pokrętła na dozowniku może skutkować o rząd mniejszym pobieraniem zadawanego leku.

Waga: 2,5 kg (netto), 3,4 kg (brutto)

Max ciśnienie robocze: 8 bar

Min ciśnienie robocze: 0,2 bar

Max przepływ wody: 2300l/godz.

Min przepływ wody; 7,5 l/godz.

Dozowanie koncentratu 1% lub 2%


GATOR-XL sprzedawany jest wraz z kompletem części regeneracyjnych: kompletna końcówka pompy chemicznej, opaski napinające, zestaw oringów na pręt łączący, sitko filtrujące i zapas silikonu do zabezpieczenia gumowych elementów narażonych na chemikalia.

ZASADY PODAWANIA LEKÓW

Ogólne zasady podawania leków do linii wodnej przy pomocy Dozownika GATOR–XL prod. USA

stałe dozowanie płynu roboczego - 1 % lub 2%


Podawanie leków zwierzętom bezpośrednio do linii wodnej poprzez rolniczy dozownik GATOR–XL jest proste i bardziej efektywne niż podawanie leków z paszą. Dozownik GATOR–XL wpięty w system rur dostarczających wodę do poideł gwarantuje, że w każdym litrze wypitej przez zwierzęta wody jest takie samo stężenie podawanego leku lub innej substancji.


Do wody można podawać leki, witaminy, substancje zakwaszające, dezynfekujące i wiele innych. Zwierzęta chore mają z reguły obniżony apetyt, zjadają mniej paszy z lekiem ale za to więcej piją i mamy większą pewność że wraz z wodą pobiorą całą dawkę leku. Ilość wypitej wody jest wprost proporcjonalna do ich masy ciała i wynosi latem ok. 10% i zimą 7 %. Zwierzęta chore piją niekiedy więcej.


Aby uniknąć rozlewania wody z drogim lekiem, wskazane jest stosowanie poideł miseczkowych, a nie smoczkowych.Oto kilka podstawowych zasad przy obliczaniu ilości leku podawanego w wodzie dozownikiem GATOR:


1. Należy obliczyć wagę leczonych zwierząt (kg) i na tej podstawie oszacować dzienne spożycie wody – 7 – 10% masy ciała.


2. Lekarz opiekujący się fermą ustala rodzaj, dawkę (mg/kg masy) oraz czas podawania leku.


3. Pomnożenie masy leczonych zwierząt w kg przez dawkę dzienną wyrażoną w mg/kg m.c. daje ilość czystej substancji która powinna być podana w ciągu doby dla leczonych zwierząt.


4. Znając procentową zawartość czystej substancji w preparacie handlowym należy obliczyć ilość preparatu stosowanego dziennie.


5. Obliczoną ilość preparatu należy rozpuścić w 1 setnej ilości wody wypijanej przez wszystkie zwierzęta. Mieszaninę tą należy przygotować w pojemniku lub wiaderku do którego należy włożyć element ssący dozownika GATOR–XL.


Przykład:

W pomieszczeniu znajduje się 150 świń o średniej masie 50 kg chorych na dyzenterię.

W leczeniu dyzenterii stosujemy Tiamulinę w dawce 6 mg/kg.

Mamy do dyspozycji Tiamulinę 45% granulat.

W 1 g preparatu znajduje się więc 450 mg czystej Tiamuliny. 450 mg / 6 mg/kg = 75 kg – czyli 1 g preparatu wystarczy do leczenia 75 kg zwierząt.

Wymieniona stawka zwierząt waży 7500 kg. W związku z tym powinno się im podać 100 g preparatu handlowego o zawartości 45% Tiamuliny (7500 kg / 75 kg/g preparatu = 100 g preparatu).


Szacuje się, że w/w zwierzęta wypiją dziennie ok. 750 l wody (10% masy ciała). 1 % tej ilości to 7,5 litra wody. W takiej ilości wody rozpuszczamy 100 g preparatu handlowego z Tiamuliną i do takiego roztworu wkładamy element ssący dozownika GATOR–XL.


Dokładne notowanie ilości wody wypijanej przez zwierzęta w ciągu doby jest nie tylko cennym parametrem diagnostycznym, lecz również jest pomocne w ustalaniu prawidłowego dawkowania leku do wody.Informacje dodatkowe o rolniczym dozowniku leków GATOR–XL prod. USA


Dozownik leków GATOR–XL jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym dla rolnictwa.


Posiada cechy, które odróżniają go od podobnych urządzeń tego typu oferowanych na polskim rynku:

- stałe dozowanie leku 1% lub 2%

- lek nie miesza się z wodą w dozowniku lecz trafia prosto do wody opuszczającej dozownik

- ma modularną budowę co upraszcza jego obsługę

- działa w szerokim zakresie ciśnienia roboczego w rurach wodnych


Stałe dozowanie leku 1:100 (1%) lub 1:50 (2%)

Gator–XL ma fabrycznie nastawioną stałą ilość pobieranego płynu dozowanego w stosunku do wody przepływającej w systemie, 1 część pobieranego koncentratu na 100 części przepływającej wody – 1% lub 2% po zmianie końcówki pompy chemicznej na taką z 2x większym tłokiem. Mniejsze ilości podawanego zwierzętom leku dokonuje się poprzez odpowiednie rozcieńczenie płynu zasysanego przez dozownik. Zdecydowanie zmniejsza to ryzyko pomyłki i nieprawidłowego dozowania w porównaniu do urządzeń regulowanych pokrętłem na korpusie dozownika. Dokładność dozowania w GATOR-XL jest bardzo wysoka.


Płyn roboczy miesza się z wodą poza dozownikiem.

Płyn roboczy omija pompę wodną i rurką wtryskiwany jest bezpośrednio do strumienia wody za dozownikiem. Taki sposób mieszania jest stosowany we wszystkich drogich dozownikach elektronicznych. Pompa wodna dozownika GATOR–XL nie ma więc kontaktu z podawanymi lekami, związkami chemicznymi lub pochodzenia organicznego. Dlatego też bez ryzyka uszkodzenia pompy wodnej można podawać do wody najbardziej agresywne substancje. Dla takich płynów inne dozowniki muszą mieć drogi, teflonowy korpus. Skoro żaden płyn z lekiem lub innymi substancjami nie dostaje się do wnętrza pompy wodnej dozownika, to nie ma potrzeby, aby po każdej zmianie podawanego płynu (np. kwasu na szczepionkę) rozbierać i dokładnie płukać dozownik. Wystarczy jedynie przepłukać pompę chemiczną i ewentualnie zmienić uszczelki w części chemicznej, do której dostęp jest bardzo łatwy. W zdecydowanym stopniu przedłuża to żywotność dozownika GATOR–XL. Wraz z dozownikiem dostarczany jest zestaw reperujący część chemiczną z kompletem tłoków i uszczelek.


Ciśnienie robocze w dozowniku GATOR–XL

Dozownik GATOR–XL pracuje w szerokim zakresie ciśnienia roboczego w rurach wodnych – od 0,2 bar do 8 bar. Minimalny przepływ wody 7,5 l/h a maksymalny 2300 l/h. W związku z tym nawet gdy w pomieszczeniu będzie niewiele zwierząt, to lek będzie podawany prawidłowo. 2300 l/h litrów maksymalnego przepływu wystarczy, aby podać lek prawie dla 5000 tuczników o masie 100 kg.


Podłączenie do instalacji wodnej

Dozownik GATOR–XL powinien być podłączony do obiegu wody poprzez obejście które można zamknąć i puścić wodę z pominięciem dozownika. W obejściu powinien być filtr aby do dozownika nie dostawały się zanieczyszczenia mechaniczne, a przy wyjściu zawór zwrotny, aby woda z lekiem nie cofnęła się do dozownika.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

JUŻ DZIŚ!

|||||||

GATOR-XL - 1 szt.
KUP | 1390 zł
ZAPYTAJ
OFERTA DLA SKLEPÓW

|||||||

SERWIS I SCHEMATY

Prosta

budowa

dozownika

ul. Bukowa 8

20-353 Lublin


tel. 601 32 07 75

tel. 575 225 073


e-mail: gator.serwis@gmail.com

Wyłączny Autoryzowany SERWIS
 • Modularna budowa ułatwia serwisowanie urządzenia i wymianę zużytych podzespołów

 • Szybka i tania wymiana zużytych elementów
  np. tłoczka, cylinderka, zaworu zwrotnego

 • Pełna dostępność oryginalnych części

 • Profesjonalna i szybka obsługa serwisowa (weryfikacja usterki, wymiana elementów, sprawdzenie działania urządzenia)


Serwis udziela konsultacji technicznych a także weryfikuje dostępność części na magazynie.


W celu zamówienia części również proszę o kontakt z pracownikami serwisu.

Pobierz INSTRUKCJĘ

Składanie i przebudowa dozownika GATOR-XL

Zasady serwisowania i konserwacji dozownika GATOR-XL

Zasada działania dozownika GATOR-XL

Rozkładanie dozownika oraz regeneracja modułu zaworowego i tłoka

FILMY INSTRUKTAŻOWE

WYBRANE OPINIE NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Używamy na naszych fermach trzody GATORA od blisko 8 lat - jesteśmy bardzo zadowoleni z dozowników jak również z obsługi serwisowej.

Antoni Grzegorzewski

Beata Felicjańska

Potwierdzam wysoką jakość dozowników GATOR-XL - przez ponad 6 lat użytkujemy je na 3 fermach drobiu i przez ten czas zdarzyła się tylko jedna awaria - ale bardzo szybka dostawa zużytej części i prostota wymiany sprawiły, że mogliśmy korzystać z dozowania zakwaszaczy i leków praktycznie bez przerwy.

Jacek Wolniewicz

Od wielu lat na fermie używamy dozownika GATOR - jesteśmy bardzo zadowoleni z jego działania. Dzięki przygotowanej instalacji mamy możliwość dozowania leków w stosunku 1:100 i 1:50, co znacznie ułatwia nam pracę.

Wyłączny Importer i Dystrybutor
GATOR-XL w Polsce:
AGRIVET Spółka Jawna
ul. Sczanieckiej 24
64-316 Kuślin

tel. 61 44 73 013
tel. 606 697 227
tel. 61 44 75 633

e-mail:
agrivet@agrivet.pl
kuslin@agrivet.pl

SERWIS I CZĘŚCI:
tel. 601 32 07 75
tel. 575 225 073
Zakupu można dokonać w sklepach internetowych:
GATOR-XL - Uniwersalny dozownik dla hodowli, uprawy, domu i przemysłu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright 2018. | Realizacja: GrupaTYTANI.pl